+420 604 739 453 info@senselytics.com

Často dostáváme otázku kolik stojí vybavení jedné jedna prodejny, jestli se to vyplatí, za kolik je jedna lednice nebo jeden regál. Jelikož věříme, že digitalizace retailu má reálný základ a celkově zlepšuje nejen ekonomiku prodejen, ale také doručuje lepší zákaznickou zkušenou a zvyšuje loajalitu zákazníků, necháme vás přesvědčit se sami.

Jakým způsobem?

Jednoduše ve čtyřech krocích!

1. Vybereme společně 10-15 vhodných prodejen

2. Připravíme hypotézy a nadefinujeme jaké kategorie a produkty budeme měřit

3. Necháme běžet tři měsíce

4. Vyhodnotíme data a připravíme business case včetně sady doporučení jako další kroky

Výstupem tedy nebude pouze sada dat, ale získáte především našich 40 let zkušeností s retailem a ucelený pohled na zákaznické prodeje v obdobném detailu jako jste zvyklí z online prostředí.

A cena? Tří měsíční pilot se pohybuje mezi 100-150 tis. Kč. To odpovídá standardním deseti dnům vývojáře s tím rozdílem, že dostanete do ruky přesná data o prodejích společně s analýzou, jejíž součástí je i business case, jak vám Shelfmonitor může pomoci zlepšit výkonnost celé sítě. Digitalizujeme retail!

Tým Shelfmonitor

 info@shelfmonitor.com